Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

statutární ředitelka společnosti TEMAMEDICA a.s. se sídlem Bassova 40/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 256 13 642 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4979 (dále jen „Společnost“)

výzvou zveřejněnou způsobem pro svolání valné hromady dne 30.6.2016 opakovaně vyzvala akcionáře společnosti vlastnící akcie na majitele k předložení těchto cenných papírů k výměně za akcie na jméno v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti o přeměně cenných papírů Společnosti, a to veškerých listinných akcií Společností znějících na majitele na listinné akcie znějící na jméno ve lhůtě do 31.8.2016. Současně byli akcionáři ve výzvě upozorněni, že pokud nepředloží své akcie k výměně ani v náhradní lhůtě, budou v souladu s ust. § 537 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. nepředložené akcie Společnosti prohlášeny za neplatné a bude s nimi naloženo v souladu se zákonem. Akcie, které nebyly ani přes opakovanou výzvu předloženy k výměně, byly rozhodnutím statutární ředitelky ze dne 9.9.2016 prohlášeny za neplatné. Výše uvedeným rozhodnutím byly prohlášeny za neplatné následující listinné akcie znějící na majitele:

číslo hromadné listiny 21 nahrazující akcie č.001920 – 001928

číslo hromadné listiny 22 nahrazující akcie č.001929 – 001934

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné, že listinné akcie na jméno, které je nahradí, budou prodány ve veřejné dražbě dle ust. § 537 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. Statutární ředitelka Společnosti rovněž upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné, že až do okamžiku prodeje listinných akcií na jméno nahrazujících akcie prohlášené za neplatné mohou tyto akcie odevzdat.

Mgr. Petra Sutorčíková statutární ředitelka společnosti TEMAMEDICA a.s.

Novinky

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více